At være klient hos migSom klient er det terapeutiske rum dit, og det er vigtigt, at vi sammen arbejder på en måde, der giver mening for dig.

Når du kommer, vil jeg høre til, om du har erfaringer med terapi, og hvad der har været hjælpsomt tidligere. Uanset om du har været i terapi før eller ej, vil jeg guide dig igennem samtalen. Du behøver ikke forberede noget på forhånd.

Udgangspunktet for den terapeutiske metode og samtalens udvikling handler altså om, hvad der fylder hos dig.

Herunder kan du læse videre, om nogle af mine specialer:

relationelle udfordringer

Har du vanskeligt ved, at arbejde sammen med dine kollegaer? Er det svært at holde på dine venskabs-relationer? Eller har du svært ved at forstå, hvorfor de samme skænderier bliver ved med at opstå i dit parforhold?

Så lad os se på, hvad det er der sker. Jeg har skrevet speciale om relationelle dynamikker og tilknytning, og vil gerne hjælpe dig med at forstå og forandre uhensigtsmæssige væremåder i relationer.

angst, stress og depression

Oplever du, at være urolig? At du mangler energi, eller får pludselige angstanfald?

Angst, stress og depression er forskellige tegn på, at vi ikke trives. De kan opstå hver for sig, eller være tilstede samtidigt. 

Her er det vigtigt at få øje på, hvilke faktorer der ligger bag mistrivslen. Men også at se fremad og undersøge, hvordan du kommer til at leve det liv, du gerne vil leve.

livskriser

Har du mistet noget, der er vigtigt for dig? En relation, et job, dit helbred eller andet centralt? Eller er du konfronteret med en større overgang i livet?

Livet kan byde på svære perioder, hvor man kan opleve det som om at jorden ryster under én. Vi vil sammen se på og anerkende tabet. Vi vil undersøge, hvordan du kan forstå dig selv, og den proces du gennemgår. Og hvordan du kan finde fodfæste i livet igen. 

tro og mening

Har du en overbevisning eller en tro, som er vigtig for dig? Og oplever du, at den er under pres af dine nuværende omstændigheder?

Ligesom meget andet i livet, kan vi blive ramt på det, der normalt opleves som meningsfuldt, når vi går gennem kriser. Vi kan sammen se på hvordan din tro eller overbevisning er under pres, og om der eventuelt er andre måder du kan dyrke det, der er helligt for dig.

Efterfødselsreaktion

Er du blevet forælder for nyligt? Og har du oplevet det som meget udfordrende?

Både fædre og mødre kan rammes af forskellige former for efterfødselsreaktioner.

Hos mig taler vi om, hvad der står i vejen for at du kan finde dig til rette i din forælder-rolle, og udvikle en tryg og god relation til dit barn. 

uTryg tilknytning

Er du optaget af tilknytningsteori? Har du på fornemmelsen, at du har et utrygt tilknytningsmønster? Og vil du gerne have som mål, at ændre på dette?

Jeg kan via et særligt kodningssystem analysere dit tilknytningsmønster, gennem transskribering af en session. Kontakt mig, hvis du gerne vil høre mere om dette.