Praktisk information

Kontaktinformation

Address: Hostrupgade 24, 1, 8600 Silkeborg
Phone: +45 31 74 88 76
Email: kontakt@psykologrebeccathomsen.dk

Betaling

Sker i slutningen af hver session, enten på mobile pay eller kontant (det lige beløb).

Afbud

Skal ske senest dagen før kl. 15. Ved afbud senere end dette, betales den fulde pris for sessionen. Det er uanset årsag. Dog kan man ønske en online session hvis man ikke har mulighed for at møde op fysisk, mod et gebyr på 100 kr (prisen for at etablere en sikker videoforbindelse). 

Beliggenhed og parkering

Kontoret ligger i Apotekergården, nær Silkeborg station. Der er én parkeringsplads tilknyttet klinikken, som du er velkommen til at benytte. Ved større arrangementer henvises til parkering ved stationen, nær biblioteket (begge steder er der områder med gratis parkering, tjek skiltning) eller lignende.

Ventefaciliteter

Der er ikke et egentligt venteværelse tilknyttet klinikken, men et lille tekøkken med adgang til toilet. Her er du velkommen til at tage plads til det er din tid. Der vil være mulighed for at tage en kop te, kaffe eller vand. Kommer du tæt på den aftalte tid kan du komme direkte ind, da vil døren til terapilokalet stå åben. 

Privatlivspolitik

Jeg har jf. den nye Persondataforordning (GDPR) pligt til at give dig indblik i, hvilke data jeg opsamler om dig, og hvordan jeg opbevarer disse. Hertil kommer hvilke rettigheder du har ift. disse data, og hvordan du kan klage over min behandling af disse data: 

  • Data jeg opbevarer om dig: Jeg skriver journal, og i denne journal er indeholdt dit navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, alder og arbejdssituation. Hertil kommer årsagen til din henvendelse, hvilken behandling og/eller rådgivning jeg iværksætter og hvilke problematikker/tematikker der kommer op i sessionerne. Når du betaler for sessionerne modtager jeg desuden oplysninger relateret til dette. Alle journaler opbevares sikkert, beskyttet af relevante tekniske foranstaltninger og fysisk i en pengeboks. Min hjemmeside er GDPR compliant, og trafikken herpå videregives ikke til 3. part. Desuden er min mail krypteret. 
  • Videregivelse af dine data: Jeg har tavshedspligt jf. loven for psykologer, om dine helbredsforhold og andre følsomme data. Disse videregives som udgangspunkt kun med dit samtykke. Der er dog enkelte tilfælde hvor jeg har pligt til at give oplysninger videre, fx ved bekymringer om børn og unge under 18 år, eller hvis jeg vurderer at du er til åbenlys fare for dig selv eller andre. Læs mere på: https://www.dp.dk/wp-content/uploads/psykologers-tavshedspligt.pdf De oplysninger, som jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. 
  • Opbevaringstiden: Jeg opbevarer dine data 5 år fra det seneste notat i journalen jf. journalbekendtgørelsen udgivet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Transaktionsoplysninger fra afregning opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. 
  • Dine rettigheder: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger jeg har samlet om dig i din journal, det kan du blot spørge mig om. Jeg ændrer som udgangspunkt ikke i din journal, men retter/tilføjer hvis du mener der er fejl. 
  • Klage vedrørende min behandling af dine oplysninger: Kan ske til Datatilsynet, se nærmere oplysninger på www.datatilsynet.dk
  • Sikkerhedsbrud: har jeg pligt til at underrette dig og Datatilsynet om indenfor 72 timer.