Det præmature forældreskab

Der er en grund til, at en graviditet tager 9 måneder. Det er den tid, det kræver for barnet at vokse sig modent, og det er den tid det kræver for forældre at forberede sig mentalt og fysisk på forældreskabet. 

Når et eller flere børn kommer for tidligt, er det ofte en meget voldsom oplevelse for både børn og voksne. Det var ikke drømmen. For mange opleves det snarere som et mareridt. I stedet for et par dage på sygehuset, blev det til uger eller måneder. Tid med mange bekymringer, frustrationer, opture og nedture. Hjemkomsten kan føles befriende, men kan også være angstfyldt. Pludseligt står man som forældre med et eller flere børn, der ofte er mere skrøbelige end andre børn, mere sensitive, og som der skal tages mere hensyn til. 

Og snart bliver det tydeligt, at bekymringerne fortsætter. For udvikler barnet sig mon som det skal? Hvilke senfølger viser der sig mon?

Jeg ønsker at skabe et rum for forældre til børn født for tidligt, hvor vi kan tale om hvordan det var og er at være forældre i denne situation. Det er muligt både at få individuelle samtaler, par samtaler, eller at blive en del af et gruppeforløb hvor man kan spejle sig i andre forældres oplevelser.

Der er forskellige forløb op til en for tidlig fødsel. Nogen ved allerede tidligt, at det bliver et kompliceret forløb. Andre tror alt er som det skal være – lige til vandet går, der kommer en blødning, en stærk smerte eller lignende. Når fødslen pludseligt går i gang kommer det som et chok, både for krop og sind. Det kan være en utrolig voldsom oplevelse for alle involverede, og det er derfor vigtigt at få det talt godt igennem – og evt. også arbejde med det kropslige traume.

Drømmen var det lille barn i en autostol, på vej hjem. Virkeligheden blev et lille, sygt barn, bundet til hospitalsstuen af slanger, ledninger osv. Forældreskabet starter i hænderne på sundhedsprofessionelle, og omgivet af blingende alarmerende maskiner, og andre indlagte og pårørende. Kaotisk. Sådan vil mange nok beskrive det. Og ikke de bedste rammer for at håndtere alle de svære tanker og følelser – og ikke meget rum til at tale om dem personligt med ens partner eller andre. Mange oplever efter sådan en indlæggelse, at tanker og følelser fra den tid pludseligt overvælder dem kortere eller længere tid efter de er kommet hjem. Gør du også det, så book en individuel samtale med mig eller kom til en forældregruppe for de, der har født for tidligt. 

Der findes ingen større sorg, end den, at miste sit barn. Og der findes ingen større frygt, end frygten for at miste sin barn. Uanset om man kommer hjem med et skønt og raskt barn, kan frygten for at miste det have boret sig fast i ens indre. Den kan komme frem ved de mindste tegn på sygdom, vejrtrækningsproblemer eller andet. Frygten er ikke så nem at slippe af med, men det kan være lindrende at få et rum hvor den får lov at være – og hvor den bliver genkendt af andre.

Når man står overfor en for tidlig fødsel, bliver man ofte oplyst om statistikker – hvor mange procent dør når de bliver født så tidligt, hvor mange får en spastisk lammelse etc. Bevidstheden om risikoen for at udviklingen ikke forløber som normalt, kommer til at sidde i mange forældre. Det kan føre til at man sammenligner sit barn meget med jævnaldrene, og der kan opstå mange bekymringer hvis barnet ikke kan det samme. Uanset om der er noget om de bekymringer man måtte sidde med eller ej, kan det være en god ting at have et rum at dele dem i. Et rum hvor det anerkendes at det er rigtigt svært at gå rundt med sådanne tanker, og hvor man kan finde sparring ift. til om problematikken er noget der skal professionelle øjne på. 

“Nej, vi kan desværre ikke være med i en mødregruppe. Der kommer til at være mere støj end Ella kan klare.”

“Vil du være sød at spritte dine hænder af før du kommer indenfor?”

“Nej, Mie er stadigt ikke så god til at lege selv.” 

“Der har vi godt nok en kontrol på sygehuset. Kan vi finde en anden dag?”

“Er du sikker på det bare er en forkølelse? Hvordan kan du afgøre så hurtigt at det ikke er en lungebetændelse?”

“Det er ok han bare spiser pålægget. Så længe han spiser noget…” 

“Malte vågnede hver time hele natten og skulle vugges i søvn.”

Der er mange forhold der kan gøre det præmature forældreskab anderledes. De førnævnte temaer ser måske ikke så voldsomme ud på papiret. Men det med, i mange små situationer, at være anderledes som forælder, eller opleve at ens barn er anderledes – det kan være hårdere end man lige forventer. Her kan det være rart at være i en forældregruppe der kan nikke genkendende til det man siger – eller som selv har en række punkter de adskiller sig på. 

Tvillingemor
træt mot ligger med barn
Mor står med 26 3