Hjælp til forældreskabet

Det kan være kompliceret at være forælder. Der er mange holdninger, til det gode forældreskab.

Og det er ofte endnu mere kompliceret, hvis man har fået et barn med nogle særlige behov. Oftest vil der (med god grund) være fokus på barnet. Men den belastning det kan være for forældrene, kan være overset.

Læs mere om hvad der kan være tematikker nedenfor.

Forældre til børn med autisme

Forældre til børn med autisme, hører til de aller mest stressede forældregrupper.

Der kan være mange årsager til dette, herunder børnenes svingende funktionsniveau.

Og at man som forælder hele tiden skal være på forkant.

Derudover kan der være søskende, hvis behov let overses.

I forældresparringen vil vi se på, hvad der skal til for at skabe rum for alle familiens medlemmer.

uenighed om børneopdragelse

Der er mange måder, at opdrage børn på. Og der er mange der har mening om, hvordan det er bedst at gøre.

Måske troede I på forhånd, at I ville være mere enige. Eller også har I altid vidst, at I værdimæssigt er forskellige, når det kommer til børneopdragelse.

Uanset hvad, kan det være rart at have en 3. part med i rummet, som kan facilitere samtalen om, hvor I skal have fælles linjer, og hvor der skal være plads til at gøre tingene forskelligt.

Sorgen over det barn, det ikke blev

Det kan være meget tabu-belagt, at sørge over et barn, man ikke har mistet.

Men det er helt almindeligt, at føle det som har man mistet, når man får et barn med et handicap. Man har mistet drømme-barnet.

Det kaldes af nogen en “horisontal sorg”, altså en sorg der strækker sig over lang tid.

Det er vigtigt at der er plads til den sorg.