Forældresparring

Det er en stor ting at blive forældre. Der kan være mange overvejelser før barnet kommer. Bliver jeg en god forælder? Kan parforholdet holde til det? 

Ligesom tilværelsen efter barnets ankomst kan være overvældende. Mange bliver konfronteret med eksistentielle overvejelser om egen dødelighed, angst for at miste mm. 

Og selve det at sætte sig selv så meget til side som et spædbarn kræver kan være enormt hårdt, og for nogen ensomt.  

Jeg tilbyder både forældre forberedende samtaler, hvor fokus er på dine/jeres forventninger til at blive forældre, oplevelser med egne forældre og ønsker til hvordan du/I selv skal håndtere forældreskabet. 

Desuden tilbyder jeg samtaler til dig/jer der er blevet forældre, og som ønsker at tale om den nye situation; glæder, skuffelser, udfordringer og kriser – hvad der end fylder hos dig/jer. 

Jeg tilbyder også at komme ud til mødregrupper eller fædregrupper, og tale om forældreskab, og udviklingen af den trygge tilknytning med barnet. 

Hvad enten den lille spire i maven var ventet og ønsket, eller en (ubehagelig?) overraskelse, kan man blive ramt af svære følelser når man venter et barn. Gamle barndomsminder man ikke havde skænket en tanke kan pludselig komme frem igen, uden at man måske helt forstår hvorfor. Og man kan blive bekymret for, om man nu bliver en god forældre. Hvis du/I går med disse tanker, kan det være en god forældre-forberedelse at få snakket temaerne godt igennem. Jo mere afklaret man er med sin egen opvækst, og ens relation til sine forældre – jo større er chancen for at man kan lave en god og tryg tilknytning til sit barn.

Måske har du oplevet, at det at blive forælder slet ikke var som du havde forventet. Måske kom den famøse lykkefølelse aldrig. Det kan være at du ser på dit barn, men i stedet for kærlighed føles det nærmest fremmed for dig. Alle disse tanker og følelser bliver kun sværere af, at det er tabubelagt at have svært ved at elske og forbinde sig med sit barn. I terapien er der plads til at du kan sige tingene lige som de er. Og få støtte til at finde en god vej frem for dig selv, dit barn og din partner. 

Der er mange meninger om hvordan man skal være forælder. Uanset om man opdrager blidt eller mere autoritært, med megen eller ingen sukker, med stor frihed eller megen kontrol, om man bruger vikle eller barnvogn, faste eller varierende sengetider – ja så vil der altid være nogen der synes det er galt. Altid. Det kan gøre en usikker på, om man nu gør det godt nok. Og hvad bliver der af barnet, hvis man er en håbløs forælder? I terapien vil vi komme ind på, hvad det vil sige at være en god nok forælder. 

Måske kender du til tilknytningsteori, og ved at graden af tryghed i tilknytningen mellem forælder og barn kan variere. En af de vigtigste faktorer for, hvilken type tilknytning du kan danne til dit barn, er din egen tilknytningsstil og din afklarethed med din egen barndom og dine forældre. Kontakt mig gerne og hør mere om hvordan man kan arbejde med sit eget tilknytningsmønster, og styrke båndet til sit barn.