Kognitiv testning af skolebørn

HVAD FÅR MAN UD AF AT TESTE ET BARN KOGNITIVT?

Kognitiv testning er en effektiv måde, at få en indsigt i barnets styrker og udfordringer i forhold til indlæring. 

Gennem testningen får man viden om blandt andet:

 • om barnets overordnede niveau er alderssvarende
 • om barnets arbejdshukommelse er bedst når stimuli præsenteres mundtligt eller visuelt
 • Forarbejdningshastighed, hvor hurtigt barnet løser opgaver
 • sproglige vanskeligheder – eller styrker
 • Evnen til logisk tænkning
 • Se en uddybende beskrivelse nederst.

Udover selve prøveresultaterne, siger det meget om barnet hvordan det går til opgaveløsningen.

 • Hvordan håndterer barnet, når opgaverne bliver svære? Er det vedholdende, eller giver det hurtigt op?
 • Har barnet en systematik i sin opgaveløsning?
 • Kan barnet koncentrere sig om opgaverne i længere perioder, eller har det brug for mange pauser?

Alle disse oplysninger er relevante for fagpersoner rundt omkring barnet, så undervisningen og de krav der stilles til barnet kan være passende. 

LØSES DENNE OPGAVE IKKE KOMMUNALT?

Jo. Det gør den. 

En kognitiv test er som regel en del af en Pædagogisk Psykologisk Vurdering, der ofte laves når et barn har vanskeligheder i skolen. 

Men der kan være lange ventetider hos PPR. Derfor tilbyder jeg forældre, at de kan få testet deres børn privat, og medbringe rapporten til deres barns skole. 

HVILKEN TEST BENYTTES?

Til testen anvendes WISC-V, den nyeste udgave af Wechsler Intelligene Scale for Children, som er en test til vurdering af det intellektuelle niveau hos børn fra 6-16 år

TIDSFORBRUG: 

Selve testningen tager ca. 2 timer inklusiv mindre pauser undervejs. 

PRIS: 6.000kr (+ gebyr, hvis jeg skal køre til jer).

Prisen inkluderer:

 • selve testningen af barnet
 • en skriftlig rapport
 • en mundtlig tilbagemelding til jer forældre, hvor I har mulighed for at stille spørgsmål.  


Pædagogisk psykologiske vurderinger

FÅ ET BREDT PERSPEKTIV PÅ DIT BARNS TRIVSEL I SKOLEN

Når et barn har udfordringer i skolen, kan det have mange årsager. Med udarbejdelsen af en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV), har fagpersonerne omkring dit barn et godt værktøj til at tilrettelægge en god skoledag for dit barn.

En PPV indeholder som udgangspunkt:

 • observation af barnet på skolen
 • Kognitiv test af barnet (i skolen, eller i mine lokaler)
 • anamestisk interview med jer forældre (i mine lokaler)
 • skriftlig rapport
 • opstarts- og tilbagemeldingsmøde på barnets skole (forudsætter samtykke fra skolen). 

LØSES DENNE OPGAVE IKKE KOMMUNALT?

Jo. Det gør den. 

Men der kan være lange ventetider hos PPR. Derfor tilbyder jeg forældre, at de kan få undersøgt deres barn privat, så indsatsen omkring barnet kan kvalificeres så tidligt som muligt. 

Pris: 16.000kr