Parterapi

Det er udfordrende at være i nære relationer. Der er mange hensyn, og forskelligheder kan give behov der synes svært forenelige. Både i den almindelige hverdag, men i særdeleshed også i og efter krisetider af forskellig art. 

Hvis I står overfor udfordringer med kommunikationen, sexlivet, samarbejdet om børneopdragelsen eller andet, kan det være en hjælp at komme i parterapi. 

For nogle par vil en enkelt eller to gange være tilstrækkeligt, hvis det er et specifikt problem der ønskes belyst. Andre gange vil det være en fordel at komme nogle gange i træk, og derefter nogle gange med længere tid igennem – relationelle dynamikker kan tage tid at ændre. 

Kommunikation er en udfordring for mange par. Der sker nemt misforståelser, og behov kan blive kommunikeret ud på en måde der ikke er så hensigtsmæssig. Jeg hjælper jer til at få lyttet ordentlig til hinanden, og til at finde strategier der gør kommunikationen mere tydelig og kærlig.

I de fleste parforhold er utroskab en alvorlig trussel mod nærheden, trygheden og tilliden i et parforhold. I tiden kan der herske en ide om, at det er svagt at blive sammen med en, der har været utro. Der kan da også være tilfælde hvor det er det bedste for alle. Men andre gange kan man som par have et ønske om hjælp til at reparere tillidsbruddet og komme sammen videre. Her vil vi komme til at tale om tilgivelse, tillid og tålmodighed. 

Seksualitet er en vigtig del af de fleste parforhold. Samtidigt er det et område, der kan være tabubelagt og svært at tale om. Særligt kvinder kan have udfordringer med at sætte ord på deres behov og længsler. Mange udfordringer i det seksuelle samliv kan løses, hvis begge parter er indstillet på at arbejde på problemet. Om det så er at man har forskellige grader af lyst, smerter under samleje etc., så kan en god start være at åbne op for emnet i et fortroligt rum.

Børneopdragelse er noget der deler vandene. Der er ikke én måde at opdrage børn på, og man kan som forældrepar have vidt forskellige traditioner og forståelser med sig. Dette kan skabe store konflikter når hverdagslivet presser på. Hos mig kan I få talt igennem hvilke fælles værdier I ønsker for jeres forældreskab og opdragelsesstil, og vi kan sammen se på hvor jeres interaktioner med jeres barn/børn i højere grad skal afstemmes med hinanden, og hvor der er plads til forskelligheder. 

Det kan føles så tåbeligt, at stå der og diskutere hvem der skal tage opvasken. Eller vente på hvem der mon først får nok af at se på den. Ligesom det kan føles småligt igen at bede kæresten fjerne sine sure strømper fra gulvet eller snotklude fra sofabordet. Nogle gange er det bare “dumt”, og handler alene om at få forventningsafstemt og lagt fælles retningslinjer for hvordan hjemmet skal holdes. Andre gange ligger der mere bag de dårlige vaner. Uanset hvad, kan det være godt at få snakket igennem, så små konflikter ikke får lov at hobe sig op og påvirke intimiteten i parforholdet.  

Nogle kalder det for hunden efter katten. Den dynamik hvor en af parterne hele tiden vil have mere nærhed, og den anden trækker sig. Det kan være yderst frustrerende for begge parter. En kan ende ud med at føle at den anden ikke elsker vedkommende, den anden kan føle sig kvalt. Sådanne problemstillinger omkring graden af fysisk kontakt, nærhed etc. kan bunde i tidligere relationelle erfaringer – det man også kan kalde tilknytningsstil. Her kan det være godt at få en mere grundlæggende forståelse for hinandens behov, for at kunne finde en fælles vej frem.