Forældre er ikke garanteret overnatning hos børn i livsfare

Forældrenes rolle på neonatalafdelingerne

Når et barn fødes for tidligt, bliver det i sagens natur til en patient, så snart det er kommet ud af maven, idet barnet grundet sin præmaturitet ikke har nok i forældrenes omsorg. Der vil altså i enhver præmaturfødsel være tale om en udfordring af forældreskabsdannelsen, idet forældrene ikke fra starten selv kan tage sig af basale omsorgsopgaver, og tage ansvar for dets ve og vel. Børnene er bundet til deres kuvøser eller vugger af overvågningsudstyr og ilttilførsel, og forældrene må oplæres i pleje af barnet af