Håndbog til forældre og andre voksne omkring barnet.

En boganmeldelse

En kærkommen bog til forældre til børn med angst

Det er altid forbundet med en vis sorg, når ens barn har det skidt. Men det værste er som regel, hvis man ikke ved hvad man skal gøre for at hjælpe sit barn. Her er denne bog virkelig relevant og meget ”hands-on” til forældre, vis børn oplever angst.

DEL 1: VIDEN OM ANGST HOS BØRN

Som overskriften indikerer, giver første del af bogen et indblik i angstens natur. Man får fra en kognitivt-adfærdsterapeutisk vinkel  indblik i forskellige typer af angst, og hvordan de kan komme til udtryk hos barnet. Man får viden om hvordan angst kan behandles – og håb om, at det kan lykkes. Og så bliver man ikke mindst mindet om, at man som forælder både kan være en del at problemet, og en del af løsningen, når barnet har angst.

Hertil kommer et kapitel om medicin, og i hvilke tilfælde det kan være relevant at medicinere. Afsnittet beskriver nøgternt hvilke præparater, der kan anvendes til børn, og hvem der kan vurdere om fordelene ved medicin kan opveje ulemperne.

Sidst men ikke mindst beskrives det, hvor man kan søge hjælp, når ens barn har angst.

DEL 2: FAMILIERNES HISTORIER

Hvor del 1 fokuserede på fakta omkring angst, består del 2 af en række fortællinger fra børn med angst og deres forældre. Her kan man spejle sig i familiernes oplevelser, og finde ud af, at man ikke står alene. Det fine ved fortællingerne er især bredden; det bliver tydeligt at angst kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Og at det er forskelligt, om angsten bliver noget der kan ”overstås”, eller om det bliver en udfordring barnet og familien må lære at leve med.

Denne bog kan klart anbefales, hvis du enten ved at dit barn har angst, eller er i tvivl om det kunne være tilfældet.

Bogen kan købes her

No responses yet

Skriv et svar