Der er mange forventninger til julen. Det skal være en familiefest. Den lækre mad skal indtages, og helst i rigelige mængder, i roligt tempo. Alle ynglingssange – og salmer skal synges, før det endeligt er tid til julegaverne. Som i nogle familier for øvrigt helst skal åbnes én ad gangen, mens alle andre sidder og kigger forventningsfuldt på. Men hvad hvis alene tanken om et sådant forløb giver forældre grå hår?

Jul på børnenes præmisser
Mange vil gerne holde jul på børnenes præmisser. Men hvad vil det rent faktisk sige, og hvilke konsekvenser har det i praksis? Det kommer jo selvfølgeligt helt an på, hvilket barn der er tale om. Derfor kan det være svært at komme med en generel ”guide” for, hvordan julefreden sikres. Mit ærinde med dette indlæg er dermed først og fremmest at sætte fokus på, at det er vigtigt som forældre på forhånd at have gjort sig sine overvejelser omkring julen, og at der er sket en forventningsafstemning med dem, man skal holde jul med.

5 overvejelser før juledagene
1. Prøv som forældre at tænke såvel juleaften som juledagene nøje igennem. Hvornår kan I forestille jer, at der kunne opstå udfordringer? Det kunne fx være:

 • at der er for mange stimuli selve juleaften, og til øvrige familiekomsammener
 • At spændingen omkring gaverne ikke er til at holde ud, og at barnet derfor ikke kan koncentrere sig om andet indtil de er åbnet
 • At hverdagsrytmen bliver brudt, og barnet kommer ud af balance
 • At sene rytmer forskubber sengetider og medfører træthed og konflikter
 • At overdreven sukkerindtag formindsker indtaget af almindelig mad, og medfører meget svingende energiniveauer
 1. Er der nogle traditioner, som betyder meget for dig/jer at gennemføre? Der kan være særlige traditioner, der af den ene eller anden årsag er blevet ”hellig” for jer som forældre. Måske kan juleaften og juledagene ikke blive helt som du og I havde drømt om, men når det nu er sådan, hvad er så det vigtigste at forsøge at holde fast i?
 1. Hvilke pragmatiske løsninger kan der være på eventuelle udfordringer? Her kan I sætte jer som forældre og sammenholde punkt 1 og 2, og så se om I kan nå frem til pragmatiske løsninger, der tilgodeser alles behov. Der findes mange råd på nettet, og i forældregrupper på facebook, hvis man skulle mangle inspiration. Men det kunne fx være at:
 • begivenhederne på juleaften skal rykkes rundt, sådan at der fx danses om juletræet efter frokost, eller at gaverne åbnes om morgenen
 • der holdes en ”2xjul”, en om dagen for børnene, og når de så er lagt, kan de voksne gøre som de plejer
 • der tænkes i at reducere stimuli ved fx at pynte juletræet ”roligt”, at der ikke er baggrundsmusik, at den holdes med færre mennesker etc.
 • børnene forberedes grundigt på hvad der skal ske, fx via piktogrammer og oversigter over juledagene
 • familien kun kommer til de vigtigste julearrangementer, eller i nogle tilfælde deler sig op
 • der gives skærmdispensation, så julemaden kan indtages uden forstyrrelser
 1. Forventningsafstem med dem i skal være sammen med. Hvis julen, eller juletraditionerne sædvanligvis inkluderer andre end jeres lille familie, er det vigtigt at inddrage alle relevante parter i jeres overvejelser omkring julen. For at skabe den bedste forståelse, kan I til en vis grad gå igennem punkt 1-3 igen – gør opmærksom på hvilke problemer, I forudser kan opstå, og snak med familien om, hvilke traditioner de synes er de vigtigste, og se så om I kan nå frem til enighed om forløbet af både juleaften og de efterfølgende dage. Det kan desuden være godt med en plan b – hvis lille Mogens alligevel bliver overgearet eller ked, hvad gør vi så?
 2. Tag ansvar for jeres egne valg – og lad andre om deres. Nogle gange har ens børn mange særlige behov, der måske gør juleaften noget nær ugenkendelig for andre, hvis det skal være godt for barnet. Og nogle gange er der flere børn, med forskellige behov der skal tilgodeses. Hvis de personer, I som familie gerne vil holde jul med ikke kan se for sig, at det skal foregå som I tænker det er bedst – så må I tage et valg. Vil I prøve at holde jul på de betingelser, eller vil I så hellere holde jul alene? Dette punkt kan være ømt og svært, fordi det kan føles som om man ikke prioriteres højt nok, hvis dem man vil holde jul med ikke vil ændre på traditionerne for at man kan være sammen. Her er det vigtigt at huske på, at ligeså vel som at man skal holde på egne grænser, må man respektere andres. Forsøg igen at være pragmatiske. Kan man ikke være sammen juleaften, kan man så være det i en af juledagene, hvor traditionerne måske ikke er så fasttømret? Eller skal samværet flyttes helt ud af julen? 

Det kan måske virke overdrevent at forberede så meget på forhånd, og man kan måske få lyst til at sige, ”vi tager det som det kommer”. Det virker nok også meget godt for nogen. Men for en del børn er det afgørende at de er godt forberedt. Og for en del forældre gør det at være forberedte, og at have en plan, at julen kan være mere rar at være i. Ved man fx, at her gør vi noget trods det at barnet muligvis reagerer, så er det nemmere at være overbærende, og tage ansvar for situationen.

Til slut vil jeg ønske jer alle en glædelig juletid!